انیمیشن دیرین دیرین

 • اخبایور هواشناسی: هنگام سفر، قبل از حرکت به سمت مقصد به‌پیش بینی هواشناسی توجه کنید
  اخبایور هواشناسی: هنگام سفر، قبل از حرکت به سمت مقصد به‌پیش بینی هواشناسی توجه کنید
 • اعضای یکدیگر: اگر آموزش حمل مصدوم تصادفی را ندیده‌اید هرگز او را جابه‌جا نکنید و با ۱۱۲ تماس بگیرید
  اعضای یکدیگر: اگر آموزش حمل مصدوم تصادفی را ندیده‌اید هرگز او را جابه‌جا نکنید و با ۱۱۲ تماس بگیرید
 • آب‌وآتش: در مورد حوادث شایعی که ممکن است سلامت شمارا تهدید کند گفتگو کنید
  آب‌وآتش: در مورد حوادث شایعی که ممکن است سلامت شمارا تهدید کند گفتگو کنید
 • آبروی ۱۷۰۰ قسمته: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید
  آبروی ۱۷۰۰ قسمته: در مصرف آب صرفه‌جویی کنید
 • خسب آلودگی: هنگام سفر در رانندگی‌های طولانی به ازای هر ۲ ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنید
  خسب آلودگی: هنگام سفر در رانندگی‌های طولانی به ازای هر ۲ ساعت رانندگی ۱۵ دقیقه استراحت کنید
 • آسانسوریدن: هنگام وقوع زلزله هرگز از آسانسور استفاده نکنید
  آسانسوریدن: هنگام وقوع زلزله هرگز از آسانسور استفاده نکنید
 • بلایای غیرطبیعی: تمرین آمادگی در برابر مخاطرات را انجام دهید
  بلایای غیرطبیعی: تمرین آمادگی در برابر مخاطرات را انجام دهید
 • فرار: در زمان وقوع زلزله، به نقاط کم‌خطر، پناه ببرید
  فرار: در زمان وقوع زلزله، به نقاط کم‌خطر، پناه ببرید
 • خشونت در نصیحت: در کنار جاده‌ها و مسیرهای برون‌شهری چادر نزنید و اطراق نکنید
  خشونت در نصیحت: در کنار جاده‌ها و مسیرهای برون‌شهری چادر نزنید و اطراق نکنید
 • مانوریدن: نقاط کم‌خطر منزل خودتان را شناسایی کنید و شرایط زلزله را تمرین کنید تا آماده شوید
  مانوریدن: نقاط کم‌خطر منزل خودتان را شناسایی کنید و شرایط زلزله را تمرین کنید تا آماده شوید
 • زدن مخ: هنگام وقوع زلزله فرار نکنید و پناه بگیرید
  زدن مخ: هنگام وقوع زلزله فرار نکنید و پناه بگیرید
 • مخور: به‌منظور پیشگیری از تصادفات، در صورت استفاده از داروهای خواب‌آور، از رانندگی بپرهیزید
  مخور: به‌منظور پیشگیری از تصادفات، در صورت استفاده از داروهای خواب‌آور، از رانندگی بپرهیزید
 • رانندیدن: هنگام رانندگی از خوردن و آشامیدن بپرهیزید و هرگز از موبایل استفاده نکنید
  رانندیدن: هنگام رانندگی از خوردن و آشامیدن بپرهیزید و هرگز از موبایل استفاده نکنید
 • شایعت: زلزله قابل پیش‌بینی نیست، به شایعات توجه نکنید
  شایعت: زلزله قابل پیش‌بینی نیست، به شایعات توجه نکنید
 • سقوط دقت: کمک‌های اولیه را آموزش ببینید
  سقوط دقت: کمک‌های اولیه را آموزش ببینید
 • تخلیه: قبل از وقوع مخاطرات به توصیه‌های مسئولین مبنی بر تخلیه منزل توجه کنید
  تخلیه: قبل از وقوع مخاطرات به توصیه‌های مسئولین مبنی بر تخلیه منزل توجه کنید
 • تلفات غیر زلزلتی: هنگام وقوع زلزله خونسردی خود را حفظ کنید
  تلفات غیر زلزلتی: هنگام وقوع زلزله خونسردی خود را حفظ کنید
 • یارکشی: قبل از وقوع مخاطرات، برای کمک به سالمندان، کودکان، زنان، بیماران و افراد معلول خانواده برنامه‌ریزی کنید
  یارکشی: قبل از وقوع مخاطرات، برای کمک به سالمندان، کودکان، زنان، بیماران و افراد معلول خانواده برنامه‌ریزی کنید
 • بالش: هنگام وقوع زلزله اگر در تختخواب هستید، همان‌جا بمانید و با بالش از سر و گردن خود محافظت کنید
  بالش: هنگام وقوع زلزله اگر در تختخواب هستید، همان‌جا بمانید و با بالش از سر و گردن خود محافظت کنید