آماده شوید


تمرین آمادگی

تمرین آمادگی

برای آنکه مطمئن شویم همه اعضای خانواده آموزش‌های مربوط به آمادگی در برابر بلایا را خوب یاد گرفته‌اند، باید این آموزش‌ها...

ادامه مطلب

test