خشکسالی پدیده‌ا‌ی تدریجی است که شامل یک دوره طولانی بارش بسیار ناچیز و غیرطبیعی باران و برف، یا ذوب برف است که باعث کاهش آب سفره‌های زیر زمینی، آب‌های سطحی و یا سطوح مخازن می‌شود. کمبود آب آشامیدنی، مصارف بهداشتی و آبیاری بر توانایی تاب آوری بخش کشاورزی، حیوانات خانگی و امرار معاش تاثیر گذاشته و می‌تواند باعث گسترش بیماری، عدم امنیت غذایی، سوء تغذیه، گرسنگی، مهاجرت، بی‌نظمی و ضررهای اقتصادی شود. خشکسالی همچنین می‌تواند بر تولید برق، حمل و نقل، تجارت یا صنعت نیز تاثیر معکوس بگذارد.

دوره‌های خشکسالی غیرطبیعی، یک ویژگی مکرر و عادی شرایط اقلیمی بوده و اغلب قابل پیش بینی هستند. اگرچه، تخریب زمین به وسیله انسان، ساخت سد و تغییرات آب و هوایی نیز بر آن تاثیر می‌گذارد.

عوامل زیر آسیب‌پذیری در خشکسالی را بیشتر می‌کند :

  • فشارهای مداخلات نامناسب انسانی
  • عدم امنیت غذایی
  • سیستم‌های اقتصادی که شدیداً به کشاورزی دیم وابسته هستند.
  • زیرساخت‌های ضعیف شامل شیوه آبیاری، تأمین آب و سیستم‌های بهداشتی
  • شرایط بهداشتی
  • فصلی بودن محل سکونت (به دلایل شغلی)
  • عدم وجود سامانه‌های هشدار دهنده
  • دیگر شرایط هم زمان اقتصادی و سیاسی

 

ارزیابی و برنامه‌ریزی

پیام‌های کلیدی

جزئیات شرح

آگاه باشید ·        در رابطه با پیش‌بینی‌های ماهیانه، فصلی و بلند مدت وضع آب و هوا و تاثیرات آن بر محل زندگی خود، اطلاعاتی کسب کنید.

·        شرایط آب و هوایی بهینه برای روش‌های مختلف کشاورزی و وضعیت آب‌رسانی را بشناسید و آن را با روش‌های کنونی مقایسه کنید.

·        از هشدار اولیه مراجع رسمی درباره خشکسالی محل زندگی خود آگاهی یابید

برای نشان دادن اثرات خشکسالی با مسئولین همکاری کنید ·        در ارزیابی خطرات منطقه زندگی، بازیابی ظرفیت‌ها و کنترل خشکسالی مشارکت کنید.

·        برای تهیه طرح کاهش اثرات خشکسالی و اجرای آن با مسئولین همکاری کنید.

·        برای تهیه طرح ذخیره آب و اجرای آن با مسئولین سازمان آب همکاری کنید.

در برنامه‌ریزی برای جیره‌بندی آب و غذا مشارکت کنید ·        سهمیه‌بندی اولیه غذا برای هر نفر در روز را حدود۲۱۰۰ کالری در نظر بگیرید. سهمیه غذا باید تا حد ممکن ساده بوده و شامل موارد زیر باشد :

–     مواد پایه‌ای چون برنج، ذرت، آرد گندم یا ترکیب ذرت و سویا

–     منبع غنی انرژی (روغن یا سایر چربی‌ها)

–     منبع غنی پروتئین مانند لوبیا، نخودفرنگی، عدس

·        آسیب‌پذیرترین افراد جامعه خود را بشناسید، اینکه آن‌ها چه کسانی هستند، کجا زندگی می‌کنند و چگونه می‌توانید به آن‌ها کمک کنید.

به آب به عنوان یک منبع مهم نگاه کرده و بر این اساس برنامه‌ریزی کنید ·        برای برنامه‌ریزی و کاهش اثرات کم آبی، در هر کجای ممکن، با مسئولین همکاری کنید.

·        منابع آبی را شناسایی کرده و چگونگی حفظ و گسترش آن‌ها را فرا بگیرید.

·        برای استفاده از زمین به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که حداقل منابع آبی استفاده شود.

خطر بیماری‌های همه‌گیر را ارزیابی کرده و برای پیشگیری از آن‌ها برنامه‌ریزی کنید ·        با مسئولین اصلی مراقبت‌های بهداشتی در تماس بوده و در رابطه با موارد زیر اطلاعات کسب کنید:

–     چگونگی تمیز نگاه داشتن آب یا تصفیه آن

–     روش‌های مناسب مربوط به بهداشت و سلامتی

–     برنامه‌های ایمن‌سازی موجود

–     راه‌های انتقال بیماری‌ها از راه هوا، آب و …

–     نوع اطلاعات مورد نیاز برای برقراری ارتباط

برای بهبود وضعیت امنیت غذایی، اعضای خانواده خود برنامه‌ریزی کنید ·        محصولات خود را بیمه کنید.

·        در حیاط خلوت باغچه درست کنید.

·        بانک بذر درست کنید.

·        غذا برای استفاده در زمان کمبود مواد غذایی ذخیره‌ کنید.

·        برای پر کردن شکاف غذایی، به دنبال منبع جدید درآمد باشید.

·        وضعیت چراگاه و علوفه حیوانات را کنترل کنید.

 

کاهش اثر مخاطرات : فیزیکی و محیطی

پیام‌های کلیدی

شرح جزئیات

 در مدیریت منابع آبی منطقه خود مشارکت داشته باشید ·        از سفره‌های آب روباز (آب‌ریزها، آب‌گیرها، بندهای آبی، سدها) در برابر تبخیر و آلودگی محافظت کرده و و هدر رفت آب را به حداقل برسانید.
جلوگیری از جنگل‌زدایی ·        به منظور حفاظت هر چه بیشتر از آبگیرها، از تخریب جنگل‌ها خودداری کنید.

·        در کناره آبگیرها، دوباره جنگل ایجاد کنید

با روش‌های کشاورزی قابل دوام و محوطه‌سازی، آب را در خاک ذخیره کنید ·        گونه‌هایی از درخت را بکارید که به آب کمی نیاز دارند و اطراف آن‌ها مالچ ( کاه و برگ و غیره که برای حفظ گیاه دور آن می‌ریزند) بریزید.

·        از مالچ و یا سایر پوشش‌های گیاهی برای حفظ آب و کاهش تبخیر استفاده کنید.

·        پساب آبیاری را بازیافت کنید.

·        از هدر رفت آب به خاطر کیفیت ضعیف زه‌کشی و نهرهای نامناسب جلوگیری کنید.

·        محصولات زود‌رس و مقاوم در برابر خشکسالی را شناخته و آن‌ها را پرورش دهید.

·        با کاشت برخی گیاهان که نقش مانع دارند، از هدر رفتن آب جلوگیری و به افزایش جذب آب باران کمک کنید.

·        با کاشت محصولات متنوع و چند محصول در کنار یکدیگر، این امکان را فراهم می‌آورید که گیاهان برای یکدیگر نقش حمایتی داشته و از این رو محصولات افزایش یابد.

·        از سوزاندن ته مانده زراعت کشاورزی جلوگیری کنید.

·        روش کشاورزی حفاظتی را بکار گیرید. این کار شامل انجام موارد زیر است :

–      اطمینان از حداقل اختلال مکانیکی خاک (تکنیکی که در آن محصولات را به گونه‌ای پرورش می‌دهند که از اختلال خاک و در نتیجه هدر رفتن آب جلوگیری می‌کند) برای حفظ مواد معدنی و توقف فرسایش و جلوگیری از هدر رفتن آب

–      مدیریت خاک سطحی برای ایجاد پوشش دائمی خاک ارگانیک و امکان رشد ارگانیسم‌ها

–      اجرای روش چرخش محصول با کاشت بیش از دو نمونه گیاهی

·        افزایش حاصلخیزی خاک و حفظ آب با استفاده از کامپوست حیوانی و کود گیاهی برای اضافه کردن مواد مغذی و ارگانیک به خاک.

·        جایگزین کردن سیستم‌های آب‌پاش با آبیاری قطره‌ای که برای جلوگیری از اتلاف آب، در نزدیکی ریشه گیاه استفاده می‌شود.

·        از نشانگر رطوبت خاک برای فهمیدن زمان آبیاری استفاده کنید.

·        باغچه را صبح زود آبیاری کنید و روز‌هایی که باد شدید می‌وزد آبیاری نکنید.

·        برای راه‌های ورودی اتومبیل به جای استفاده از سیمان چمن بکارید و از آسفالت‌های تراوای آب استفاده کنید.

·        ذخیره آب با کم‌کردن مصرف آن

·        لوله‌ها و تجهیزات بیرون از خانه را بررسی کنید تا نشتی نداشته باشند و در صورت نیاز آن‌ها را تعمیر کنید.

·        آب را در حد نیاز اعضای خانواده خود ذخیره کنید.

·        برای جلوگیری از تبخیر آب، چاه‌ها را بپوشانید.

·        به جای آب از جایگزین آن استفاده کنید (به عنوان مثال استفاده از خاک به جای آب برای پاک‌کردن برخی کثیفی‌ها).

·         مراقب باشید که حیوانات بیش از اندازه چرا نکنند و میزان آن را کنترل کنید.

·        از آب خاکستری برای سیفون توالت، آبیاری و استفاده در باغچه‌ها استفاده کنید. (آب خاکستری، آب‌های ضایعاتی (پساب) حاصل از فعالیت‌های معمول روزانه نظیر رخت‌شویی، شستشوی ظروف و حمام‌کردن است، که می‌تواند برای اموری مثل آبیاری فضاهای سبز، سیفون توالت و ساختمان‌های نیازمند رطوبت زیاد همچون گلخانه‌ها، به مصرف مجدد برسد.)

·        از آب تنگ ماهی برای گیاهان استفاده کنید.

·        با درست کردن باغ تزیینی سنگی و همچنین محوطه‌سازی، به وسیله گیاهانی که به آب کمی نیاز دارند مصرف آب را کاهش دهید.

·         در روزهای بارانی، آب پاش‌های خودکار را خاموش کنید.

·        با تمیز‌کردن پیاده‌روها با جارو (و نه آب) آب‌های بیرون خانه را ذخیره کنید، ماشین‌ را با سطل بشویید و برای جلوگیری از تبخیر آب، روی استخرها را بپوشانید.

·        لوله‌های آب گرم حتماً باید عایق باشد.

·        در جاهایی که حیوانات نیز از همان منبع آب انسان‌ها استفاده می‌کنند، راه‌های دیگری برای استفاده از آب بیابید.

با به حداقل رساندن مصرف در خانه، آب را ذخیره کنید ·        نشت آب از لوله‌ و تانکر‌ها را بررسی کنید، در صورت نیاز آن‌ها را تعمیر کنید.

·        آب مصرفی خانه را به حداقل برسانید:

·        شیرها را در زمان مسواک زدن یا اصلاح صورت ببندید.

·        زمان حمام‌کردن را کوتاه‌تر کنید.

·         از شیرهای فشارشکن و سر دوشهایی استفاده کنیدکه جریان آب در آن‌ها کم است.

·        به جای اینکه برای شستن سبزیجات از شیر آب استفاده کنید، آن‌ها را در یک تشت شستشو دهید.

·        دست‌های چرب را با تمیز کننده‌هایی بشویید که به آب نیاز ندارند

·        یا از فلاش تانک با مصرف پایین استفاده کنید و یا در مسیر تانک آب یک آجر قرار دهید تا آب کم‌تری مصرف شود.

·        برای شستن ظرف‌ها به جای استفاده از شیر آبِ باز، از دو لگن استفاده کنید.

·        بعد از پرکردن ماشین‌های شستشو، از آن‌ها استفاده کنید.

در خانه از خود مراقبت کنید ·        درها و پنجره‌ها را ببندید تا گرما بیرون نرود.

·        یک جریان تهویه طبیعی در خانه ایجاد کنید.

·        آب زیاد بنوشید.

·        از گاز و خوراک پز کمتر استفاده کنید.

 

آمادگی برای پاسخ: مهارت‌ها را توسعه داده و مواد لازم را ذخیره کنید

پیام‌های کلیدی

شرح جزئیات

انباشت‌ و نگهداری مواد غذایی در طول سال ·        مواد غذایی خشک، کنسرو شده و دانه‌هایی ذخیره کنید که بتوان ۳ تا ۱۲ ماه آن‌ها را نگاه داشت.

 

اصول مربوط به تغذیه خوب را فرا بگیرید ·        سهمیه بندی اولیه غذا برای هر نفر در روز را حدود۲۱۰۰ کالری در نظر بگیرید. سهمیه غذا باید تا حد ممکن ساده بوده و شامل موارد زیر باشد:

·        مواد پایه‌ای چون برنج، ذرت، آرد گندم یا ترکیب ذرت و سویا

·        منبع غنی انرژی (روغن یا سایر چربی‌ها)

·        منبع غنی پروتئین مانند لوبیا، نخودفرنگی، عدس

·        آسیب‌پذیرترین افراد جامعه خود را بشناسید، بدانید که آن‌ها چه کسانی هستند، کجا زندگی می‌کنند و چگونه می‌توانید به آن‌ها کمک کنید.

·        با کشت مواد غذایی در باغچه حیاط، رژیم غذایی افراد را متنوع‌تر کنید.

·        برای تغذیه خوب، روزانه از هر یک از مواد ذیل، استفاده کنید:

گروه ۱:

–     میوه‌ها و سبزیجات خشک شده

–     میوه‌ها و سبزیجات کنسرو شده

–     میوه‌ و سبزیجات تازه

–     آب میوه‌ و سبزیجات

–     سبزیجات خشک

–     رب گوجه فرنگی

–     محصولاتی که می‌توان آن‌ها را (در یک مکان خنک و تاریک) برای مدتی نسبتا طولانی ذخیره کرد از قبیل: سیر، پیاز، سیب‌زمینی، سیب، مرکبات، هویج و کلم.

گروه ۲:

–     نخود، لوبیا و عدس

–     کنسرو لوبیا

–     شیرخشک یا شیر غلیظ‌شده یا شیر با ماندگاری طولانی

–     پنیرهایی که نیازی به نگهداری در محیط سرد ندارند

–     ماهی و گوشت خشک شده

–     ماهی و گوشت کنسرو شده

گروه۳:

–     دانه‌هایی مانند ذرت، برنج، ذرت یا گندم

–     رشته، آرد یا غلات

–     انواع نان

–     کلوچه

–     ماکارونی

 

گروه ۴:

–     روغن

–     دانه‌هایی نظیر کنجد و آفتابگردان

–     در صورتی که غذای تازه‌ای در دسترس نباشد، مکمل‌های ویتامین توصیه می‌شود.

–     برای مزه‌دار کردن این نوع غذا، از نمک و فلفل استفاده کنید.

 

3 پاسخ به پیام‌های کلیدی ویژه خشکسالی
  1. سلام متشکرم کاربردی است

  2. مصرف اکسیژن با تنفس مصنوعی مصرف آب را کاهش میدهد؟


[بالا]

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *