سعی نکنید حیوانی را که می تواند گاز بگیرد، در دست نگه دارید یا حرکت کردن او را متوقف کنید.

در صورتی که گزیدگی حیوان با خون ریزی شدید همراه باشد یا حیوان مبتلا به بیماری هاری باشد، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید.

در صورتی که از هاری بودن حیوان مطمئن نیستید با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید. در صورت دریافت نکردن درمان مناسب، بیماری هاری می تواند منجر به مرگ شود.

در صورت خون ریزی شدید: ابتدا خون ریزی را کنترل کنید، سعی نکنید جراحت را تمیز کنید.

جراحت در مرکز درمانی تمیز خواهد شد.

در صورتی که خون ریزی شدید نباشد: جراحت را با آب و صابون بشورید و سپس با آب تمیز شست و شو دهید. خون ریزی را کنترل کنید و محل جراحت را با پماد آنتیوبیوتیکی و باند پانسمان کنید.

چگونه می توان هاری بودن یک حیوان را تشخیص داد؟

ریزش آب دهان، فلج های موضعی، رفتار تهاجمی و یا غیر عادی در حیوانات مبتلا به هاری به چشم می خورد. در صورتی که از هاری بودن حیوان مطمئن نیستید فورا بس از گازگرفتگی به مرکز درمانی مراجعه کنید.

آیا باید در مورد گازگرفتگی حیوانات اهلی نیز موارد احتیاطی را در نظر گرفت؟

گاز گرفتگی حیوانات اهلی و وحشی می تواند منجر به بیماری های عفونتی و جراحت بافت نرم شود. هر دو مورد می تواند حامل یا ناقل بیماری هاری باشند.

درمان هاری چگونه می باشد؟

درمان هاری با تزریق دوره ای واکسن به منظور ایمن سازی در برابر عفونت انتقالی می باشد.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *