به مصدوم کمک کنید تا محل شکستگی خود را با دست بی حرکت نگه دارد، و یا به منظور جلوگیری از حرکت های غیرضروری از بالش یا لباس استفاده کنید.

بی حرکت نگه داشتن محل آسیب دیدگی می تواند از شدت درد بکاهد و از ایجاد آسیب های دیگر جلوگیری نماید.

در صورتی که در اثر شکستگی، استخوان از حالت طبیعی خود خارج شده باشد، یا محل آسیب دیدگی به شدت دردناک باشد و یا مصدوم باید به مرکز درمان منتقل شود، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید و یا از فرد دیگری بخواهید تماس بگیرد.

اطمینان حاصل کنید تا رسیدن اورژانس محل شکستگی بی حرکت بماند.

چگونه می توان تشخیص داد فردی دچار شکستگی استخوان شده باشد؟

در صورتی که محل متورم، دچار خون مردگی، کبودی یا درد باشد، یا فرد به صورت غیر طبیعی روی زمین دراز کشیده باشد؛ در برخی موارد حاد، عضو دچار شکستگی شکل و حالت طبیعی اش  تغییر و یا در محل شکستگی زخم باز ایجاد شده باشد.

چگونه می توان محل شکستگی را بی حرکت نگه داشت؟

از حرکت دادن های غیر ضروری بپرهیزید. در صورت امکان از لحاف نرم، پتو، لباس و غیره، بدون وارد کردن فشار، جهت ثابت کردن عضو آسیب دیده استفاده نمایید.

در صورتی که فرد مانع بی حرکت نگه داشتن محل شکستگی شود، چه باید کرد؟

با روحیه دادن از فرد بخواهید محل شکستگی را خود بی حرکت نگه دارد. برای این منظور می توان از بالشتک یا لحاف استفاده نمود.

در صورتی که استخوان دچار دررفتگی یا تغییر در شکل و حالت طبیعی خود (دچار شکستگی) شده باشد، آیا باید آن را به وضعیت اولیه برگرداند؟

خیر. در صورتی که فرد دچار دررفتگی یا شکستگی شده باشد، در بیمارستان درمان های مورد نیاز را دریافت خواهد کرد. هرگز سعی نکنید استخوان دررفته را جابیندازید. این کار می تواند باعث وارد شدن آسیب های بیش تری به عضو شود.

در صورتی که حالت و وضعیت عضو، عادی به نظر برسد و تنها علائم کبودی یا خون مردگی وجود داشته باشد، چه باید کرد؟

سعی کنید علت آسیب دیدگی را پیدا کنید (به طور مثال، سقوط یا ضرب خوردگی ناشی از شیئی)، این مسئله می تواند شکستگی را مشخص کند. اگرچه، بدون عکس برداری تشخییص دادن شکستگی، پیچ خوردگی یا رگ به رگ شدن و دررفتگی از یک دیگر دشوار و غیر ممکن می باشد. در صورت عدم اطمینان به پزشک مراجعه نمایید.

فرد می تواند عضو را حرکت دهد یا بر روی آن بایستد. آیا این بدان معناست که احتمال شکستگی وجود نداشته باشد؟

لزوما چنین نیست. معمولا عکس برداری برای تشخیص شکستگی استخوان مورد نیاز می باشد. ممکن است فرد شکستگی استخوان داشته باشد، اگر چه می توانند عضو آسیب دیده را حرکت دهد. در صورتی که آسیب دیدگی منجر به درد یا ناراحتی شود و علائم بهبود نیابند، به پزشک مراجعه کنید.

یک پاسخ ارسال نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *