پیام‌های کلیدی برای رویارویی با مخاطرات - آموزش همگانی

پیام‌های کلیدی برای رویارویی با مخاطرات

پیام‌های کلیدی برای رویارویی با مخاطرات

 

ارزیابی و برنامه‌ریزی
پیام‌های کلیدی شرح جزئیات
خطرات محل زندگی، محل کار، مطالعه و تفریح خود را ارزیابی کنید. ·        خطرات بالقوه، برنامه‌های اضطراری و سیستم‌های هشدار سریع جامعه خود را بشناسید.

·        خطرات و آسیب‌پذیری‌های محل زندگی خود و محیط پیرامون آن را شناسایی نمائید.

·        لیست تماس سازمان‌های دولتی را تهیه و از نقش‌ و مسئولیت‌‌ آن‌ها در ارزیابی و کاهش خطرات، اعلام موارد هشدار سریع و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی آگاه شوید.

·        بدانید چه کسانی، در کجا و چرا بیش از همه در معرض مخاطرات مختلف قرار می‌گیرند (افراد آسیب پذیر را شناسایی کنید).

·        انتظار موارد غیرمنتظره را داشته باشید.

 برنامه داشته باشید ·        تمامی اعضای خانواده خود را در مراحل برنامه‌ریزی شرکت دهید.

·        با خانواده یا افراد هم‌خانه خود جلسه بگذارید و در رابطه با آسیب‌پذیری‌ها و طرح مربوط به خطرات خاصی که احتمال دارد با آن‌ها مواجه ‌شوید، به بحث بنشینید.

·        اقدامات لازم برای کاهش خطرات را تعیین کرده و مشخص کنید چه منابع و کمک‌هایی را لازم خواهید دشت.

·        مراحلی را که برای محافظت از خود، برقراری ارتباط، جمع شدن دوباره اعضای خانواده و بهبود شرایط باید انجام دهید، برنامه‌ریزی کنید.

·        تعیین کنید چه فردی، در چه زمانی و چگونه این کار را انجام می‌دهد.

·        برای کم‌کردن خطرات احتمالی و ایجاد آمادگی برای مواردی که قادر به حذف آن‌ها نیستید، نقشه خود را تمرین و دائماً بروز رسانی کنید.

قابلیت‌ها و نیازهای فردی را ارزیابی کنید ·        نیازها و ظرفیت‌های هر یک از افراد را شناسایی کنید. نیازهای اساسی و مربوط به همه سنین را در نظر بگیرید، مخصوصاً مواردی که به برقراری ارتباط، حرکت و جابجایی مربوط است.

·        آماده شدن برای مقابله با حوادث و بلایا، مسئولیت تک تک افراد است.

نیازهای دسترسی و اساسی را بررسی و یک شبکه پشتیبان پی‌ریزی و آماده‌سازی کنید ·        نیازهای دسترسی و اساسی هر یک از اعضای خانواده و یا هم‌خانه خود را برای زمانی که یک حادثه اتفاق می‌افتد، در نظر بگیرید.

·        هم اکنون با شکل دادن گروه یا شبکه‌ای از همسایگان، دوستان و همکاران برای کمک‌رسانی به افرادی که به هر دلیل ممکن است در مواقع اضطراری به کمک نیاز داشته باشند، برنامه‌ریزی کنید.

·        از ایده‌های خود و اعضای شبکه برای حل مسئله استفاده کنید.

·        اطمینان یابید هریک از اعضای گروه از چگونگی عملکرد تجهیزات لازم در مواقع اضطراری باخبر هستند.

برنامه‌هایی برای جمع شدن دوباره آماده کنید ·        در مورد مکان‌های ایمن برای دیدار بیرون خانه و بیرون از محله به توافق برسید.

·        از قبل شماره تماس‌هایی را که بتوان در مواقع اضطراری برای جابجایی فرزندان از آن‌ها استفاده کرد، مشخص کنید.

·        برای اعضای خانواده خود یک شماره تماس اضطراری خارج از محل زندگی مربوط به یکی از اقوام یا آشنایان مشخص کرده تا هنگام بروز فوریت بتوان از آن به عنوان مرکز آگاهی از وضعیت اعضای خانواده استفاده کنید.

لیست تماس‌های اضطراری و اطلاعات مربوط به سلامت را در دسترس قرار دهید ·        کارت‌های تماس اضطراری و اطلاعات فردی «سلامت»، که بتوان در هر حال آن‌ها را با خود به همراه داشت      (بخصوص برای کودکان، زمانی که از خانه یا مدرسه دور هستند و  برای هریک از اعضای خانواده که نیازهای خاص دارند) برای هر یک از اعضای خانواده تهیه کنید.

·         رونوشتی از برنامه آمادگی خانواده را در جایی قرار دهید که در مواقع اضطراری و یا در زمان فاجعه در دسترس باشد و آن را با شبکه پشتیبان خود به اشتراک بگذارید.

راه‌های خروجی ساختمان خود را بشناسید ·        راه‌های خروجی خانه را شناسایی کرده و امن‌ترین راه‌های خروج را برای زمان وقوع مخاطرات مختلف مشخص کنید.

·        راه‌های خروج را باز نگه دارید.

·         مکانی امن، دور از ساختمان (خانه، محل کار، مدرسه) شناسایی کنید.

برنامه‌هایی مخصوص خطر برای ماندن، رفتن و مکان پناه گرفتن آماده کنید ·        ممکن است هشدار اولیه‌ایی در رابطه با هیچ خطر و شرایط مختلفی داده نشود. پس درباره سناریوهای احتمالی مختلف بحث کرده و در خصوص مکان‌های (بهترین پناهگاه و یا روش تخلیه ‌اضطراری در هر یک از شرایط خاص)، خود تصمیم بگیرید.

·        مکان‌های امن را برای داخل خانه و بیرون از آن، در فاصله‌ا‌ی دورتر، آماده کنید.

درباره سیستم‌های هشدار سریع منطقه سکونت خود آگاهی داشته و در آن مشارکت داشته باشید ·        در رابطه با سیستم‌های هشدار زود هنگام منطقه سکونت خود اطلاعات کسب کنید. در صورت عدم وجود چنین سیستمی، حتما مطمئن شوید که پیام‌های اضطراری را همه افراد مخصوصاً آسیب‌پذیرترین افراد، دریافت و درک کرده‌اند.

·        هشدارها را جدی بگیرید، حتی اگر دائماً در حال تکرار باشند.

·        نسبت به تغییر شرایط، هشیار باشید؛ زیرا ممکن است از زمان ارسال هشدار‌های اولیه، خطر افزایش یافته باشد.

·        توصیه‌های مربوط به تخلیه اضطراری را بی درنگ دنبال کنید.

·        تا زمانی که از سوی مسئولین محلی از ایمن بودن خانه‌ها مطمئن نشده‌اید، به منزل بازنگردید.

یک طرح تخلیه اضطراری آماده   کنید : مقصد پناهگاه خود، راه‌های تخلیه اضطراری و روش حمل ونقل را بدانید ·        مکان‌های امنی را که ممکن است برای پناه گرفتن یا تخلیه اضطراری به آن‌ها نیاز داشته باشید، مشخص کنید. همه افراد هم‌خانه و اعضای خانواده شما باید بدانند که در صورت ضرورت ترک منزل، باید به کجا رفته و مکان ملاقات آن‌ها کجا باشد.

·        در مورد راه‌ها و روش‌های جایگزین تخلیه اضطراری برنامه‌ریزی و آن‌ها را تمرین کنید.

·        به همراه شبکه خود برای تعیین روش حمل و نقل در صورتی که تخلیه ضروری باشد،‌کار کنید.

·        گزینه‌های تایید شده مربوط به حمل و نقل و تخلیه اضطراری منطقه سکونت خود را از مدیر ان بحران/ اورژانس/ یا آتش نشانی منطقه مربوطه جویا شوید.

در مورد موقعیت پناهگاه، گریزگاه‌های امن یا محل‌های اسکان موقت مواردی را بیاموزید ·        محلی برای اسکان موقت دوستان و بستگان خود دور از منطقه تحت تاثیر حادثه، مهیا کنید.

·        موقعیت پناهگاه‌ها یا گریزگاه‌های امن منطقه سکونت خود را بشناسید و مطمئن شوید که تمامی نیاز‌های خاص برآورده می‌شوند. اگر این موارد از قبل مشخص نشده باشد، بدنبال این باشید که چگونه می‌توانید یک پناهگاه تعیین کنید.

·        بدون اتلاف وقت، از قبل برای جمع شدن دوباره، برنامه‌ریزی کنید.

رونوشت‌هایی از اسناد شخصی مهم نگاه دارید ·         رونوشت‌هایی از اسناد مهم شخصی در محل‌های زیر نگهداری کنید:

–        بسته‌(کیف) مخصوصی که برای تخلیه اضطراری آماده کرده‌اید،

–        محلی که برای برقراری تماس خارج از محل زندگی درنظر گرفته‌اید،

–        گاوصندوق،

–        به صورت فایل الکترونیکی.

هنگام برنامه‌ریزی، حیوانات خانگی و اهلی را نیز در نظر داشته باشید ·        برای مراقبت از حیوانات خود در زمان حادثه برنامه‌ریزی کنید.

·        در صورت امکان از ردیاب، ریز تراشه‌های کامپیوتری و یا نشانه‌ای روی بدن برای پیدا کردن حیوانات گم شده ‌استفاده کنید.

·         واکسیناسیون‌ها و گزارش مربوط به نگهداری حیوانات را همیشه به روز نگاه داشته و در زمان تخلیه اضطراری با خود به همراه داشته باشید.

·        از قبل در مورد مکان و نحوه فراهم کردن یک پناهگاه تصمیم بگیرید.

خسارات مالی خود رابه حداقل برسانید ·        خود را بیمه کنید. دقت کنید که این بیمه تمامی خطراتی را که ممکن است با آن‌ها مواجه شوید، پوشش ‌دهد.

·         فهرست کاملی از دارایی‌های خود تهیه کرده و در یک مکان امن و دور از محل زندگی خود قرار دهید.

محدوده روابط خود را گسترش دهید، به برنامه ریزی خود ادامه داده و با همسایگان و افراد منطقه سکونت خود برنامه‌ای آماده کنید

 

·        همسایگان خود را بشناسید.

·        از طرح‌های مقابله با موقعیت‌های اضطراری و حوادث مربوط به محل کار و مدرسه آگاه باشید.

·        به منظور کمک در موارد زیر با محل کار، مدرسه و محل سکونت و  تیم‌ها یا پروژه‌ها همکاری کنید.

–    ارزیابی‌های جاریِ (سازه‌ای، غیر سازه‌ای) آسیب‌پذیری‌ها و ظرفیت‌ها،

–     برنامه‌ریزی،

–    کاهش‌خطر،

–    و فعالیت‌های آمادگی- پاسخ،

·        آنچه را آموخته‌اید با دیگران نیز به اشتراک بگذارید.

 

خطرات را کاهش دهید: فیزیکی یا محیطی
پیام‌های کلیدی شرح جزییات
خطرات محل کار، زندگی، مطالعه و تفریح خود را ارزیابی کنید ·        خطرات بالقوه، برنامه‌های اضطراری و سامانه‌های ارتباطی هشدار سریع جامعه خود را بشناسید.

·        مخاطرات و آسیب‌پذیری‌های محل زندگی خود و محیط پیرامون آن را شناسایی نمائید.

·        لیست تماس سازمان‌های دولتی را داشته و از نقش‌ و مسئولیت‌‌ آن‌ها در ارزیابی و کاهش خطرات، اعلام موارد هشدار سریع و برنامه‌ریزی برای پاسخگویی آگاه شوید.

·        بدانید چه کسانی، در کجا و چرا بیش از همه در معرض خطرات مختلف قرار می‌گیرند (افراد آسیب‌پذیر).

·        انتظار موارد پیش بینی نشده را داشته باشید.

نوع سازه ساختمان خود را بشناسید. ·        نوع سازه ساختمان خود را بشناسید. اعم از پیش ساخته یا بنایی ساز (با اسکلت چوبی، بتون آرمه، خشت وگل، فولاد، گل و گچ یا آجری).

·        مقررات و قوانین مربوط به منطقه سکونت خود را در خصوص استفاده از زمین، ساخت و ساز، تغییر نقشه ساختمان، نگهداری از فضا، ایمنی در برابر آتش‌سوزی و دفع زباله‌ها بدانید.

·        در صورت امکان برای تخلیه اضطراری ساختمان، با یک مهندس با تجربه طراحیِ ساختمان مشورت کنید.

·        از ضروریات مقاوم سازی منزل خود در برابر خطراتی که با آن‌ها مواجه می‌شوید، آگاه باشید.

خانه خود را در یک مکان امن و طبق مقررات ساختمان‌سازی بسازید

 

·        قبل از انتخاب مکان ساخت خانه، خطرات احتمالی را در نظر بگیرید.

·        پیش از ساخت خانه، از دستورالعمل‌های ساخت و ساز (ضریب پیش بینی و محاسبه خطر )منطقه خود، آگاهی کسب کنید. (ضریب محاسبه خطر زلزله برای شهرهای مختلف کشور، متفاوت محاسبه و اعمال می‌گردد)

·        خانه خود را طبق مقررات ملی ساختمان و با بهترین شیوه بین‌المللی و محلی طراحی کرده، ساخته و تعمیر کنید تا حرکت زمین، باد، آب و تغییرات آب و هوایی شدید به آن لطمه وارد نکند.

برای ایمن نگاه داشتن خانه خود، سالیانه اقدامات مربوط به نگهداری از خانه را انجام دهید ·        به صورت سالیانه برای شناسایی و اصلاح شرایطی که باعث آسیب‌پذیرتر شدن خانه شما نسبت به آتش‌سوزی، حرکت زمین،‌ باد، آب و تغییرات آب و هوایی شدید می‌شود اقدامات لازم را انجام دهید.

·        مطمئن شوید که پنجره‌ها از داخل باز می‌شوند و راه‌های خروجی آزاد هستند.

·        خطرات آتش‌سوزی را از میان ببرید.

·        سیستم‌های الکتریکی را بررسی کرده و تعمیر نمائید.

·        آب‌روهای شیروانی و لوله‌های فاضلاب را تمیز کنید.

·        وسایل گرمایشی و شومینه‌های خود را سرویس کنید.

·        باتری‌های حسگر دود را تعویض کنید.

پیش‌گیری از آتش سوزی را در خانه خود تمرین کنید ·        اجازه ندهید کسی به صورت خوابیده و یا در تخت خواب سیگار بکشد.

·        کبریت‌، فندک و دیگر مواد آتش‌زا را دور از دسترس کودکان و منابع گرمایی قرار دهید.

·        در صورتی که به آتش یا نور شمع نیاز ندارید هرگز نگذارید روشن بماند.

·        از ایجاد اضافه بار برمدارهای الکتریکی جلوگیری کنید.

·        سیم‌کشی خانه خود را بررسی کنید، سیم‌های الکتریکی خراب و پریزهای شکسته و سیم‌های لخت و کهنه را تعمیر نمائید. هرگز سیم‌های برق را زیر فرش‌ها قرار ندهید.

·        اتصالات وسایل گازی را چک کرده و از آن‌ها درست نگهداری کنید.

·        مراقب باشید که اطراف اجاق خوراک‌پزی و تجهیزات گرمایشی مواد آتش‌زا وجود نداشته باشد.

·        حسگرهای دود را در محل خواب و هر طبقه از خانه خود استفاده نمائید.

·        تخلیه خاکستر را درسطل‌های فلزی انجام داده و روی آن آب بریزید.

·        از وسایل گرمازای استاندارد استفاده کرده و از دستورالعمل‌های شرکت سازنده تبعیت کنید.

·        از اجاق‌گاز برای گرم‌کردن خانه استفاده نکنید.

·         ژنراتورهای الکتریکی (موتور برق) را در فضای داخل روشن نکنید یا مواد سوختی داخل آن نریزید.

مواد خطرناک را به صورت ایمن ذخیره کنید ·        استفاده از مواد خطرناک را محدود کرده، آن‌ها را جدا از دیگر مواد نگهداری کنید، یا آن‌ها را به طور کامل حذف کنید.

·        برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های اتفاقی، ایجاد ترکیبات سمی و انتشار مواد خطرناک، مواد سمی و آتش زا را در کابین‌های در بسته و فلزی نگاه دارید.

از حیوانات خانگی و دام خود محافظت کنید ·        مطمئن شوید حیوانات شما در مکان امنی قرار دارند.
موارد بهداشتی را رعایت کنید ·        با استفاده از صابون و آب و یا ماسه دست‌های خود را کامل بشویید.

·        برای دفع فضولات از توالت یا دیگر روش‌های بهداشتی استفاده کنید.

·        از آب و محصولات غذایی در برابر آلودگی محافظت کنید.

از محیط زیست خود محافظت کنید ·        منابع زیست محیطی ارزشمند را نگه‌داری کنید: مصرف آن‌ها را کاهش داده یا مجدداً از آن‌ها استفاده کنید و آن‌ها را بازیافت کنید.

·        مصرف آب و انرژی خود را کنترل کرده و کاهش دهید

 

آمادگی برای پاسخگویی : توسعه مهارت‌ها.
پیام‌های کلیدی شرح جزییات
یاد بگیریدکه چگونه انشعاب خدمات شهری خود (آب، برق، گاز) را قطع کنید ·        مکان، زمان و چگونگی قطع انشعاب خدمات شهری (آب، برق، گاز) را بدانید.

·        مطمئن شوید که هنگام بروز موقعیت اضطراری، دسترسی به انشعابات به آسانی صورت می‌پذیرد.

·        در مکان مناسب از شیرهای قطع خودکار استفاده کنید.

·        در صورت نیاز و برای دسترسی به انشعابات و یا قطع آن‌ها، یک آچار یا ابزار دیگری در دسترس داشته باشید.

در صورت قطع برق، کارهای پیشگیرانه را برای مقابله با آتش‌سوزی انجام دهید ·        اگر به هر دلیل برق قطع شود،‌ تمامی شعله‌ها را خاموش کرده و هرگز پس از وقوع حادثه، آتش ( سیگار، کبریت یا شمع ) روشن نکنید.

·        تا زمانی که مطمئن نشدید خطر نشت گاز یا سوخت برطرف شده، تنها از فانوس و چراغ‌قوه‌ای که با باتری کار می‌کند استفاده کنید.

یاد بگیرید چگونه با آتش سوزی مقابله کنید ·        در صورت امکان، افرادی را که در معرض خطر جدی قرار دارند، از محل دور کنید.

·        اطمینان یابید که درها و پنجره‌ها بسته هستند تا دود و آتش حبس شود.

·        در صورت بروز آتش‌سوزی، دیگران را آگاه کنید و سیستم‌های هشدار آتش‌سوزی را فعال کنید.

·        از سازمان آتش‌نشانی درخواست کمک کنید.

·        با استفاده از ابزار مناسب، آتش‌سوزی‌های کوچک را مهار کنید.

آتش‌های کوچک را خاموش کنید ·        آتش‌های کوچک را در دو دقیقه اول اشتعال با حذف سوخت، هوا و یا گرما خاموش کنید.

·        از یک کپسول آتش نشانی (ABC)، سطل ماسه و یا پتوی نسوز آتش در محل استفاده کنید و نحوه استفاده از آن را بیاموزید.

·        قبل از آنکه آتش را خاموش کنید، پشت خود را به سمت راه فرار کرده و در فاصله یک متر و هشتاد سانتی تا دو ونیم‌متری از آتش قرار گیرید. در صورت امکان برای ایمنی بیشتر، از یک نیرویِ کمکی بخواهید درست پشت سر شما قرار گیرد.

·        این مراحل را تمرین کنید: ضامن کپسول آتش‌نشانی را بکشید. قسمت اصلی آتش را هدف بگیرید. دسته را فشار دهید. به قسمت اصلی آتش هجوم برید.

·        در صورت وقوع آتش‌سوزی روی شعله گاز، ظرف در حال سوختن را با پتوی نشوز، پارچه مرطوب (نه پارچه خیس) ویا درپوش، بپوشانید و بگذارید حداقل به مدت یک ساعت روی آن پوشیده باشد.

·        هرگز برای مقابله با آتش‌سوزی‌های الکتریکی و نفتی، از خاموش‌کننده‌های آب و کف استفاده نکنید.

ازخاموش‌کننده مناسب برای شرایط مختلف استفاده کنید ·        از خاموش‌کننده مناسب استفاده کنید:

–        آب تحت فشار برای آتش‌ سوزی‌های معمولی دسته A‌ مانند: چوب، کاغذ، مقوا، پلاستیک و پارچه در حال سوختن، استفاده می‌شود.

–        دی‌اکسید‌کربن برای مایعات قابل اشتعال‌ دسته B‌ مانند: نفت، گازوئیل، رنگ، روغن و مدارهای متصل به برق، دسته C مانند: آتش‌ سوزی‌های الکتریکی و مربوط به کامپیوتر استفاده می‌شود.

–         پودر شیمیایی خشک برای آتش‌ سوزی‌های دسته A، B یا C استفاده می‌شود.

بدانید که در صورت مشاهده دود یا آتش باید چه اقداماتی را انجام دهید ·        اگر بوی دود استشمام کردید یا آتش مشاهده کردید، به دیگران اطلاع دهید، به سرعت خارج شوید، به دیگران کمک کنید و کمک بخواهید.

·        اگر در اتاق دود وجود داشته باشد، به نکات زیر توجه کنید:

·        خم شده و به سرعت خارج شوید.

·         استنشاق دود و گاز‌های سمی بیش‌تر از آتش باعث مرگ افراد می‌شود.

·        با پشت دست، دستگیره در و فضای اطراف در را لمس کرده و در صورتی که داغ بود، آن را باز نکنید. از هر فضایی که خارج می‌شوید، درها و پنجره‌ها را ببندید و دستگاه‌ها را خاموش کنید.

·        زمانی که در حال خروج از محل آتش سوزی بوده یا منتظر گروه نجات هستید، یک پارچه روی بینی و دهان خود قرار دهید تا استنشاق دود کاهش پیدا کند.

·        اگر آتش گرفتید، برای خاموش‌کردن آتش، بایستید،خود را به زمین انداخته و غلت بزنید. اگر فرد دیگری آتش گرفت از او بخواهید همین کارها را انجام دهد.

·        اگر نمی‌توانید خارج شوید درها را به روی آتش بسته و در حالت خم باقی بمانید و برای درخواست کمک، یک پنجره را کمی باز کنید. با یک پارچه خیس از دست‌ها و صورت خود محافظت کنید. حوله خیس را در پایین در قرار دهید تا از ورود دود به اتاق جلوگیری شود.

نسبت به هشدارهای زود هنگام واکنش نشان دهید ·        گوش به زنگ هشدارهای اضطراری باشید و به سرعت نسبت به آن‌ها از خود واکنش نشان دهید.

·        سامانه‌های هشداری را که قرار است مورد استفاده قرار گیرد، بشناسید و پاسخ‌ها را تمرین کنید. از گزینه‌ها و راه‌های خروج اضطراری خود مطلع باشید.

·        اگر توصیه شده است که مکان را تخلیه کنید، به سرعت این کار را انجام دهید.

·        در صورت امکان حیوانات خانگی را همراه خود ببرید.

·        کیف شرایط اضطراری، به همراه رونوشت اسناد شخصی را فراموش نکنید.

کمک‌های اولیه را یاد بگیرید ·        مهارت‌های مربوط به کمک‌های اولیه را بیاموزید.

·        مطمئن شوید که حداقل یکی از اعضای خانواده یا افراد هم‌خانه شما کمک‌های اولیه را می‌داند.

·        سالانه در دوره‌های بازآموزی کمک‌های اولیه شرکت کنید.

شما می‌توانید برای مطالعه بیشتر به پایگاه اینترنتی خانواده آماده در مخاطرات مراجعه کنید.

تمرین‌های آمادگی در شرایط اضطراری را دائماً تکرار کنید ·        حداقل دو بار در سال در تمرین‌های مربوط به تخلیه اضطراری مشارکت و یا آن‌ها را اجرا کنید.

·        حداقل یک بار در سال، در دیگر تمرین‌های مربوط به مخاطرات، مثل شبیه‌سازی پاسخ کامل به یک حادثه (مانور)، مشارکت و یا آن‌ها را اجرا کنید.

·        مطمئن شوید که اعضای خانواده یا افراد هم‌خانه شما در این تمرینات مشارکت دارند.

نیازهای حیوانات خود را مورد توجه قرار دهید ·        اگر در خانه حیوان دارید،‌ خیلی سریع با آنان از خانه خارج شوید و یا مطمئن شوید جایی خارج از خانه، چراگاه یا آغل امنی برای آن‌ها هست.

·        اگر مجبور به ترک حیوانات خود هستید، آن‌ها را نبندید یا در خانه حبس نکنید.

·        غذای خشک برای آن‌ها بگذارید.

هنگام وقوع خوادث و بلایا تنها برای موارد اضطراری از تلفن استفاده کنید ·        استفاده از تلفن را به حداقل برسانید. تنها زمانی از آن استفاده کنید که بخواهید برای جراحات بدنی یا خسارات وارده، از بیرون تقاضای کمک کنید. در غیر این صورت خطوط تلفن را برای مواقع اضطراری آزاد نگاه دارید.

·        لیست شماره‌های اضطراری و ضروری از قبیل شماره آتش‌نشانی و سایر فوریت‌ها را داشته باشید. این شماره‌ها را در گوشی خود یا تلفن منزل ذخیره کنید.

·        تلفن همراه شما باید در دسترستان باشد. استفاده از آن را به حداقل برسانید تا شارژ گوشی تمام نشود.

·        به جای پیام صوتی از پیام کوتاه و آن هم تنها برای ارسال اطلاعات ضروری استفاده کنید نه برای پاسخ به حس کنجکاوی افراد.

·        برای گزارش وضعیت خود به شماره تماس بیرون منزل (برای مواقع اضطراری) تنها از یک پیام کوتاه استفاده کنید. یعنی از طریق موبایل برای اعلام وضعیت، تنها یک پیام کوتاه را به شماره مربوطه ارسال کنید.

حفظ ارتباط ·         آدرس منزل را چنان واضح بیان کنید که امدادگران برای کمک به شما، به راحتی آدرس را پیدا کنند.
مطلع بمانید ·        برای دریافت آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به حوادث و بلایا، از تلویزیون یا رادیوی قابل حملی که با باتری کار می‌کند، استفاده کنید.
برای تصفیه آب، با روش‌های پاک‌سازی آب مربوط به خانه آشنا شوید ·        اگر منبع آب تمیز نبوده یا آب به درستی ذخیره نشده باشد، روش‌های تصفیه آب را در حد مصرف خانواده بکار گیرید.

·        ابتدا آب را از یک پارچه نخی تمیز رد کنید. این اولین مرحله و بسیار مهم است. بعد از آن کارِ میکروب‌زدایی، رسوب‌گذاری و تصفیه را انجام دهید.

به هنگام بروز خطر به اطرافیان خود کمک کنید ·        پیش از ترک محل برای کمک به دیگران، ابتدا از وضعیت امنیت و ایمنی خود و سپس سایر نزدیکان مطمئن شوید.

·        جراحات یا صدمات وارده به خود و دیگران را مورد بررسی قرار دهید. سعی نکنید کسی را که شدیداً مجروح شده جابجا کنید مگر کسی که در معرض خطر مرگ یا جراحات بیشتر باشد.

·        اگر باید شخص بیهوش را حرکت دهید، ابتدا گردن و کمر او را ثابت نگاه‌ داشته و پس از آن کمک بگیرید و این‌کار را انجام دهید.

·        اگر شخصی نفس نمی‌کشد، به او تنفس مصنوعی بدهید.

·        دمای بدن وی را در حد طبیعی نگاه داشته و پاها را ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر بالاتر از سطح قلب قرار دهید.

·        در صورت وجود خونریزی از طریق وارد کردن فشار و بالا بردن موضع، از خونریزی جلوگیری کرده و هرگز از رگ بند استفاده نکنید.

پس از بروز حوادث و بلایا، خسارت را بررسی کنید ·        توصیه‌ زیر را برای شرایط نا‌مطمئن دنبال کنید:

–     گاز: نشتی‌ها را بررسی کنید. اگر بوی گاز را احساس کردید یا صدای سیسسسسس می‌شنوید و یا لوله گاز شکسته شده می‌بینید، پنجره‌ها را باز کنید و همه افراد را از آن محل دور کنید. با شماره تلفن شرکت امدادگاز تماس بگیرید. تمامی شعله‌ها را خاموش کنید. هیچ گونه شعله‌ایی روشن نکنید

–     به کلید برق دست نزنید

–     برق: اگر وسایل برقی شما با آب در تماس است، به مدارها و یا وسایل برقی دست نزنید. به سیم‌های برق آسیب‌دیده یا چیز‌هایی که با آن‌ها در تماس هستند دست نزنید. در صورت امکان کلید اصلی برق را قطع کرده و خسارت وارده را چک کنید. در صورتی که برق قطع شده، وسایل برقی را از برق بکشید. اگر موقعیت نا امن باشد، مکان را ترک کرده و کمک بخواهید.

–     فاضلاب: اگر شک دارید که به سیستم فاضلاب آسیب رسیده است، از توالت و شیر آب استفاده نکنید. انبار فاضلاب خانگی (سپتیک‌تانک) داشته باشید که به طور مرتب سرویس می‌شود.

–     آب : اگر به آسیب مشکوک هستید، شیر فلکه آب را ببندید. به جز آب موجود در کتری‌های برقی آسیب ندیده و یخ‌های قالبی مربوط به پیش از حادثه، استفاده نکنید.

–     نشتی: مواد نشتی و ریخته شده را به دقت تمیز کنید. کانتینرها را در یک محل دارای تهویه مطلوب قرار دهید. در نگهداری و جا به جایی مایعات قابل اشتعال مانند گازوئیل، تینر و مایع فندک دقت داشته باشید

بعد از وقوع مخاطره مراقب خود باشید ·        هر جا هستید اطلاعات حیاتی مربوط به وضعیت سلامتی یا بیماری خود را به همراه داشته باشید، مخصوصاً اگر دیابت، یا بیماری قلبی دارید و یا دارو یا دستگاهی استفاده می‌کنید که برای حفظ زندگی یا کنترل رفتار به آن نیاز دارید.

·        خود را خسته نکنید. قدم بزنید، استراحت کنید و بخوابید.

·        به اندازه کافی آب آشامیدنی بنوشید. بسته به شرایط، تغذیه مناسب داشته باشید.

·        از کفش‌، لباس‌ و دستکش‌ ایمنی استفاده کنید.

·        اگر با پسماند و آشغال در تماس هستید دست‌های خود را کاملا با آب و صابون بشویید.

بعد از وقوع مخاطره مناسب نشان دهید، به صورت داوطلبانه در عملیات پاسخگویی محلی، مشارکت کنید ·        با اتحاد و همبستگی و همکاری با همسایگان خود، کمک کنید تا بازگشت به حالت اولیه با سرعت بیشتری صورت پذیرد.

·        با کمک در موارد زیر، در عملیات پاسخگویی محلی، به صورت داوطلبانه مشارکت کنید:

–        باز کردن مسیرها و راه‌های دسترسی

–        بررسی آسیب به انشعاب آب، فاضلاب، گاز، خطوط برق و گزارش آن‌ها

–        ارائه کمک‌های اولیه

–        اطفای حریق (به عنوان مثال از طریق دست به دست کردن سطل آب)

–        پشتیبانی لجستیکی از امدادگران حرفه‌ای( به عنوان مثال همکاری در بریدن چوب در عملیات جستجو نجات در آوار)

–        ساخت پناهگاه

–        آماده‌سازی و توزیع آب و غذا

–        سرپرستی کودکان

–        رسیدگی به حیواناتی که جان سالم به در برده‌اند

–        درست کردن توالت‌های گودالی تکی و بهداشتی

–        اطمینان از در دسترس بودن پناهگاه، آب، سرویس بهداشتی و توزیع غذا برای افرادی که نیازهای اساسی و دسترسی مختلف دارند

بعد از وقوع مخاطره از یکدیگر حمایت کنید ·        درشرایط غیر عادی، ناراحتی، اندوه، عصبانیت و گستره وسیعی از رفتارهای غیرمعمولی عادی است. سعی کنید انعطاف‌پذیر باشید و درک کنید که نیاز‌های افراد و روش‌های کنار آمدن آن‌ها با مشکلات متفاوت است.

·        استرس خود را با گذراندن اوقات در کنار افرادی که دوستشان دارید کاهش دهید و مراقب خود باشید.

·        از نیازها و تغییرات رفتاری کودکان آگاه باشید.

·        در اولین فرصت ممکن کودکان را به فعالیت‌های آموزشی و تفریحی بازگردانید.

·        با یکدیگر همکاری کنید تا به فعالیت‌های عادی روزمره و ایفای نقش‌ و مسئولیت‌ خود باز گردید

·        اگر تصور می‌کنید برگزاری مراسم یادبود مفید است، آن را ترتیب دهید یا در آن شرکت کنید.

·        با همدیگر به تمرینات آمادگی در برابر حوادث و بلایا ادامه دهید.

 

آمادگی برای پاسخگویی: آینده نگری برای ذخیره و نگهداری مواد و وسایل
پیام‌های کلیدی شرح جزئیات
دستگاه‌های تلفن خود را بررسی کنید ·        مطمئن شوید که برای زمان قطع برق، حداقل یک تلفن غیربرقی و سیمی، دارید.

·        برای گوشی‌های همراه‌ یک باتری اضافی به همراه شارژر دستی در دسترس داشته باشید.

آب و غذا ذخیره کنید ·        به اندازه کافی آب و غذای کنسرو شده و فاسد نشدنی که برای زندگی به مدت ۱ هفته کافی باشد، ذخیره کنید. ۲۵ یا ۳۰ لیتر آب (۷ گالن)برای هر یک از افراد هم‌خانه ذخیره کنید. نیمی از این آب برای آشامیدن و غذا و نیمی برای استفاده بهداشتی است.

·        آب را در ظرف‌های تمیز نگه دارید.

مواد و وسایل لازم برای مقابله با حادثه را در خانه، محل کار و مدرسه‌ نگهداری کنید ·        اقلام زیر را که برای زمان حادثه تدارک دیده‌اید در یک جای امن و در دسترس نگاه دارید:

–     دفترچه یا برگه شماره تماس‌های اضطراری و رونوشت اسناد مهم

–     ۲۵ لیتر آب برای هر نفر. این مقدار برای نجات یک نفر به مدت یک هفته، تقریبا دو لیتر ( نصف گالن ) برای آشامیدن و دو لیتر برای مصارف بهداشتی، از جمله برای انجام کارهای حیوانات خانگی، کافی است.

–     هر شش ماه یک بار آب را جایگزین کنید.

–     غذاهای فاسد نشدنی کافی برای حداقل یک هفته.

–      نیازهای نوزادان و دیگر نیازهای رژیمی خاص و همچنین نیاز‌های حیوانات و سرویس دهی به آنان را به خاطر داشته باشید.

–     جعبه کمک‌های اولیه و داروهای تجویز شده

–     ماسک‌ ضد گرد و غبار برای فیلتر کردن هوای آلوده

–     چراغ قوه با باطری اضافی

–     کیسه‌های پلاستیکی و بند برای استفاده بهداشت فردی

–     مواد ضد عفونی کننده برای تصفیه آب

–     پوشش‌های پلاستیکی و نوار درزگیر برای درها و پنجره‌ها با نوارهای پلاستیکی برای محافظت در برابر مواد خطرناک

–     قلم و کاغذ

–     چاقوی جیبی چند منظوره

–     کبریت

–     یک سوت برای درخواست کمک

–     یک تلفن با باتری اضافی

–     پوشاک و لوازم بهداشتی(صابون، خمیردندان، شامپو و غیره)، بارانی، یک دست لباس زیر اضافه، کفش مقاوم و دست‌کش کار

–     رو‌انداز و حوله

–     اقلام شخصی برای برآوردن نیاز هر یک از افراد هم‌خانه شامل ابزار کمکی مانند عینک، عصا، سمعک و…

برای تخلیه اضطراری، یک کیف آماده کنید ·      کیف اضطراری  شامل موارد زیر است:

–     آب و غذای پر انرژی و کم حجم مخصوص زمان موقعیت اضطراری

–     تجهیزات ارتباطی مانند رادیوی قابل حمل(با باطری اضافی)

–     جعبه کمک‌های اولیه و داروهای تجویز شده.

–     ابزارهایی چون چراغ‌قوه (با باطری اضافی)، جعبه ‌ابزار، کبریت

–     پوشاک شامل بارانی، یک دست لباس زیر اضافه، کفش مقاوم و دست‌کش کار

–     پتوی اورژانسی

–     پوشاک و لوازم بهداشتی (صابون، خمیردندان، شامپو، نوار بهداشتی بانوان و غیره) شخصی و اقلامی چون ابزار کمکی

–     دفترچه یا برگه اطلاعات تماس‌های اضطراری و رونوشت اسناد مهم

–     پول نقد

·        در زمان تخلیه، کیف را با خود ببرید.

بعد از قطع برق، آب و غذای فاسد را دور بریزید ·        غذاهای فاسد شدنی را بررسی کنید تا فاسد نشده باشند. اگر شک دارید، آن‌ها را دور بریزید.

·        از نوشیدن و آماده سازی غذا یا استفاده از آبی که احتمال دارد آلوده شده باشد، اجتناب کنید.

آب را تصفیه کنید ·        حتی اگر آب به نظر تمیز هم برسد، ممکن است آلوده باشد. اگر از خالص بودن آن مطمئن نیستید، مراحل زیر را انجام دهید :

–     با رد کردن آب از یک پارچه، جامدات را از آب جدا کرده یا بگذارید ته نشین شود وآن را دریک ظرف تمیز بریزید.

–     آب را حداقل به مدت یک دقیقه بجوشانید تا زمانی که روی آن حباب جمع شود (قل قل کند)، سپس بگذارید خنک شود.

–     مواد ضد‌عفونی کننده به آب اضافه کنید، خوب به هم بزنید و بگذارید ۳۰ دقیقه بماند (یک ماده قطره ضد عفونی کننده در یک لیتر آب، ۸ قطره به ازای یک گالن، یا یک فنجان پر به ازای یک ظرف ۲۰ لیتری)

·        سپس آب را در یک بطری شیشه‌ای یا پلاستیکی تمیز ریخته و آن را به مدت شش ساعت در معرض نور مستقیم آفتاب قرار دهید.

·        در تمامی موارد،‌ آب را در یک ظرف تمیز و در بسته نگه‌داری کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *