جنگ،مخاصمه و حقوق بشردوستانه

کووید-۱۹ تهدید جدید فوق‌العاده‌ای را علیه زندگی در کشورهای جنگ‌زده آشکار می‌کند. حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چارچوب حقوقیِ کلیدی است که تضمین‌هایی اساسی را برای افراد متأثر از مخاصمه‌های مسلحانه، مقرر می‌کند. این نوشته کوتاه، مهم‌ترین مقرره‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه را که ممکن است در طول دوره همه‌گیری جهانی کووید-۱۹، به طور ویژه، مناسبت داشته باشند، خلاصه [...]
پیشینه در [مناطق] مخاصمه مسلحانه، به خاطر سال‌ها نبرد، تخریب، فرسودگی خدمات اساسی، و جابجایی و آوارگی، مردم در برابر شیوع کووید-۱۹ و همه‌گیری جهانی کنونی در معرض آسیب جدی قرار دارند. بسیاری از آن‌ها، همچون آوارگان، بازداشت‌شدگان و جمعیت‌های تحت محاصره یا محروم از خدمات اساسی، برای بقاء، به کمک بشردوستانه وابسته‌اند. با این حال، [...]